FFUK

Ve velmi krátkém časovém úseku 4 měsíců jsme připravili výzkum mezi uživateli předchozího webu, analyzovali web, připravili technickou specifikaci, navrhli strukturu a celou ji zrealizovali do nového responzivního webu fakulty. Součástí byla i migrace 14 000 unikátních textových stránek starého webu a napojení na intranet (Sharepoint) FF. V současné době web rozvíjíme a prohlubujeme integrace, školíme také zaměstnance FF.

FFUK

Celý portál je plně responzivní, tak aby jeho obsah byl přístupný studentům vždy a na všech mobilních zařízeních.

FFUK mobile
FFUK 1
FFUK 2
FFUK 3
Zaujalo? Pojďme spolupracovat
Nastartovat spolupráci